Družba VIR d.o.o. se z računovodskimi storitvami in internimi revizijami ukvarja od leta 1992. V tem času smo opravljali računovodski servis za več malih in srednjih družb ter več notranjih revizij za avstrijske in italijanske družbe. Naše stranke so predvsem majhna in srednja podjetja, zasebniki ter društva.

Osnovna dejavnost računovodskega servisa je seveda vodenje poslovnih knjig, vendar se v družbi VIR nočemo zadovoljiti samo s tem. Svojim strankam se želimo kar najbolj prilagoditi in jih v čim večji meri razbremeniti vseh skrbi povezanih s poslovnimi odločitvami, hkrati pa ohraniti kvaliteto in hitrost izvajanja storitev. Naše prednosti so tako predvsem kvaliteta storitev v povezavi z visoko strokovnostjo, ažurnost in konkurenčne cene. Zagotavljamo individualni pristop do vsake stranke, tekoče spremljanje poslovanja ter sprotno svetovanje pri poslovnih odločitvah.  Sproti vas tudi  obveščamo o spremembah zakonodaje, ki se nanaša na vaše podjetje. Zavedamo se, da je kvaliteten pregled nad finančnim poslovanjem podjetja temelj za kvalitetne poslovne odločitve poslovodstva. Zato sodelujemo pri korakih, ki jih sprejemate pri poslovanju in vam nudimo strokovno podporo.

Z vašim privoljenjem vam bomo:
 • vodili glavno knjigo (knjigo prihodkov in odhodkov, bilance, obračune...)
 • vodili evidenco osnovnih sredstev (amortizacijo, revalorizacijo, odpise...)
 • obračunavali plače (avtorske honorarje, pogodbeno delo, potne stroške, dohodnino...)
 • obračunavali DDV (knjige prejetih in izdanih računov in priprava obrazcev)
 • izdelovali obrazce za statistiko ter poročila za Banko Slovenije...
 • obračunavali obresti, pošiljali izpise odprtih postavk...
 • izdelovali medletne bilance
 • pripravljali dokumentacijo za pridobitev bančnih posojil
 • izdelali izkaz poslovnega izida (zaključni račun), bilanco stanja in uspeha ter obračun davka od dobička pravnih oseb
 • davčno in poslovno svetovali...
 • predlagali kompletne rešitve vašega knjigovodstva...

Lahko se dogovorimo za celotno ali delno izvedbo računovodskih storitev ter se prilagodimo vašemu poslovanju in željam. Glede na vaše potrebe vam bomo izdelali ponudbo.
Ali se morda ne znajdete več med poplavo novih predpisov in ne veste kako in kam z vsemi papirji?


Ker se zavedamo pomembnosti prvega vtisa, zahvaljujoč izkušnjam in ljudem znamo izbrati pravi pristop.
S primerno grafiko lahko lepo povdarimo vašo ponudbo in storitve, ki jih nudite. Kadar nam tematika strani dovoljuje dinamičnost jo z uporabo različnih novih tehnologij tudi  dosežemo.

Naše vodilo je zadovoljna stranka, zato strani vedno kreiramo po stopnjah in tako vedno sproti usklajujemo vaša pričakovanja z našimi rešitvami.

Za dodatne informacije nam pišite ali nas pokličite na:  
VIR INTERNET STORITVE
DOLGOROČNO
PARTNERSTVO
PRIHRANEK
DENARJA
PRIHRANEK
ČASA
VIR
računovodstvo in storitve, d.o.o.

Liminjanska cesta 94 a
6320,Portorož

Tel.:  +386 (05) 6710973       
Fax: +386 (05) 6710989
e-mail:  vir(a)vir.si
@
 
Spoznajte naše podjetje lahko Vam pomagamo !